Phần mềm CMS

Phần mềm CMS

Write By: admin Hits: 888

Phần mềm quản lý camera CMS: dùng để xem camera qua mạng, quản lý video

 

Phần mềm quản lý camera CMS: dùng để xem camera qua mạng, quản lý video, xem lại từ xa, cấu hình camera trong mạng Lan và cà đặt từ xa. Phần mềm có chức năng ghi lại video từ camera vào ổ cứng máy tính và có khả năng quản lý tối đa tới 64 camera ip.

Hướng dẫn cài đặt: dow load CMS 2013 tại đây , hoặc bản mới nhất 2015 tại đây . Sau khi tải  về máy tính giải nén file ra và tiến hành cài đặt

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS download tại đây:

MyLiveChat