Qui tắc bảo mật

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Minh Quân camera thực hiện các nguyên tắc sau:

Bảo mật tài khoản

Bảo mật thông tin khách hàng

Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại chi nhánh), công ty có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Công ty có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và thư tay, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.