Qui tắc bảo mật

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Minh Quân camera thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các nhu cầu tài chính và giao dịch giữa khách hàng và chúng tôi
  • Sử dựng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật
  • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng
  • Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do công ty đề ra.

Bảo mật tài khoản

  • Mọi thông tin tài khoản của khách hàng tương tác với hệ thống của công ty đều thông qua việc nhận gửi email. Vì vậy, để đảm bảo thông tin cá nhân của mình, khách hàng cần phải bảo mật cả thông tin email của mình.
  • Không nên ghi thông tin tài khoản ra bất kỳ đâu, mà nên nhớ trong đầu
  • Công ty sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu của tài khoản để đảm bảo chỉ khách hàng là người duy nhất biết mật khẩu đó. Không nên lựa chọn các con số dễ đoán như ngày sinh nhật, số điện thoại hay một phần tên của mình để làm mật khẩu. Nếu khách hàng nghĩ rằng thông tin tài khoản hay mã số bí mật đã bị tiết lộ cho một bên thứ ba, bị mất hoặc ăn cắp, và từ đó có thể nảy sinh giao dịch không phải do chính khách hàng tiến hành, khách hàng có trách nhiệm thông báo cho TPBank ngay lập tức.
  • Cả công ty và khách hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc chống gian lận. Khách hàng có trách nhiệm không tiết lộ thông tin tài khoản của mình một cách cố tình hay vô ý cho người khác.

Bảo mật thông tin khách hàng

Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại chi nhánh), công ty có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Công ty có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và thư tay, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

 

MyLiveChat